Zawory antyskażeniowe | Kup online

Zawory antyskażeniowe

(3)

Zawór antyskażeniowy ‒ czym jest i po co go instalować?

Instalacja z wodą pitną to system, który podlega szczególnej ochronie. Z tego powodu instaluje się różnego rodzaju filtry oraz zawory zabezpieczające takie jak zawór antyskażeniowy. Ten ważny element systemu instalacyjnego stanowi zabezpieczenie przed cofaniem się wody i mieszaniem jej z zanieczyszczeniami.

Zawór antyskażeniowy budową przypomina nieco zawory zwrotne. W podobny sposób uniemożliwia on wodzie cofanie się, a co więcej ‒ całkowicie się zamyka w sytuacji, gdy w instalacji nastąpiło zatrzymanie przepływu. Jeśli chodzi o zawory antyskażeniowe, wymogi i normy dla takich produktów są znacznie surowsze niż dla zwykłych zaworów. Kształtka tego typu musi być bezwzględnie sprawna. Konsekwencje dostania się zanieczyszczeń do obiegu z czystą wodą są bardzo poważne ‒ stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników instalacji. Dlatego każdy zawór antyskażeniowy musi przejść konkretne badania potwierdzone niezbędnymi atestami i certyfikatami.

Gdzie zamontować zawór antyskażeniowy?

Obecność zaworu antyskażeniowego w każdej instalacji jest kwestią uregulowaną prawnie. System wodny, w którym płynie pitna woda użytkowa musi zostać wyposażony w taki element.

Poprawnie zamontowany zawór antyskażeniowy powinien znaleźć się za głównym wodomierzem, gdyż jest to początkowy punkt instalacji wodnej. W przypadku wystąpienia odgałęzień systemu, zawór antyskażeniowy powinien się znaleźć w każdym dodatkowym obiegu (np. instalacji nawadniania ogrodowego).

Zawór zwrotny antyskażeniowy ‒ rodzaje

Na rynku można spotkać kilka rodzajów armatury, jaką jest zawór przeciwskażeniowy. Jeśli chodzi o zawory BA, element wyposażony jest w trzy komory, w których panuje różne ciśnienie. Ten typ można kontrolować, w przeciwieństwie do zaworów CA, które polecane są do instalacji grzewczych. Najlepszy zawór antyskażeniowy do mieszkania i domu jednorodzinnego to produkt typu EA, który umożliwia pobieranie próbek wody. Jest on jednocześnie wrażliwy na różnice w ciśnieniu wody, dzięki czemu instalacja jest skutecznie chroniona.

Zawór antyskażeniowy ‒ montaż

Zawory antyskażeniowe są montowane w zależności od ich rodzaju. Zawór typu BA i CA należy umieścić poziomo, typu HA pionowo, a typu EA dowolnie ‒ pionowo lub poziomo. Element powinien znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było go kontrolować, a w razie potrzeby wymienić. Sam montaż wygląda dokładnie tak samo, jak instalacja trójników mosiężnych czy kolan mosiężnych. Element wyposażony jest w gwintowania, które należy uszczelnić i podłączyć do rur.