Armatura regulująca | Kup online

Armatura regulująca

(22)
z1
Sortuj
Popularne
1

Czym jest armatura regulująca?

Armatura regulująca to niezwykle ważna część każdego systemu grzewczego. To właśnie dzięki niej cała instalacja działa sprawnie. Urządzenia regulujące pozwalają również na szybkie działanie w razie wystąpienia usterki. Czym dokładnie jest armatura regulująca? Na tę kategorię składają się elementy takie jak zawory różnicowe, grupy bezpieczeństwa, miarkowniki ciągu i reduktory ciśnienia. Elementy te zapewniają prawidłowy przepływ wody, odprowadzanie ciepła i ochronę instalacji przed wysokim ciśnieniem.

Armatura regulująca ‒ zadbaj o bezpieczeństwo swojej instalacji

Zawory regulujące to kluczowy element instalacji grzewczej. Dzięki nim można kontrolować, ile wody przepływa przez rury. Zawory odgrywają także istotną funkcję ochronną. Dzięki nim ciśnienie w systemie zostaje utrzymane na odpowiednim poziomie. Przykładowo, zawory różnicowe to bardzo ważna armatura regulująca w przypadku instalacji wykorzystujących pompy obiegowe. W momencie usterki, element zmienia cyrkulację medium stosowanego w systemie z wymuszonego na grawitacyjny. Dzięki temu kocioł nie ulega przegrzaniu.

Innym elementem armatury regulującej są reduktory ciśnienia, stosowane w systemach wodnych. To niewielkie elementy, których zadaniem jest utrzymywanie stałego ciśnienia wewnątrz instalacji. Najczęściej instaluje się je, gdy ciśnienie robocze wewnątrz rur jest zbyt wysokie lub gdy instalacji grozi ryzyko nadciśnienia roboczego. Dzięki temu system jest chroniony przed nagłymi skokami ciśnienia, które mogłyby doprowadzić do usterek poszczególnych części.

Armatura regulująca ‒ ochrona przed wysoką temperaturą

Oprócz ochrony przed wysokim ciśnieniem, systemy instalacji wodnych i grzewczych muszą być chronione również przed skrajnymi temperaturami. Przykładem armatury regulującej, która steruje temperaturą jest miarkownik ciągu. Jego zadaniem jest kontrola pracy kotła napędzanego paliwem stałym. Element reguluje dopływ powietrza do kotła ‒ gdy temperatura staje się zbyt wysoka, jest ono ograniczane, natomiast gdy spada, powietrze przepływa swobodnie.