Instalacje wentylacyjne | Kup online

Instalacje wentylacyjne

(6)
Kategorie

Podkategorie

Filtry

Systemy wentylacyjne ‒ dobra instalacja wentylacyjna to podstawa każdego budynku!

Systemy wentylacyjne to współcześnie jeden z najważniejszych aspektów budowy każdego budynku. Gdyby nie instalacja wentylacyjna, przebywanie w pomieszczeniach byłoby nie tylko nieprzyjemne, ale również szkodliwe dla zdrowia. Choć to nie do końca oczywiste, instalacja ta wpływa również na energooszczędność budynku. Dobrze zaprojektowany system wentylacji pozwala bowiem na znaczne zredukowanie strat ciepła, a tym samym, zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Instalacja wentylacyjna to nic innego jak system, którego zadaniem jest wymiana powietrza w budynku. “Stare”, zużyte powietrze jest odprowadzane przez kratki wentylacyjne i zastępowane świeżym. Dzięki temu przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu jest przyjemne i zdrowe.

Systemy wentylacyjne ‒ wentylacja naturalna

Zasadniczo, istnieją dwa rodzaje systemów, jeśli chodzi o instalacje wentylacyjne. Istnieje również trzecia opcja, która łączy dwa rozwiązania.

Najczęściej stosowane systemy wentylacyjne to tak zwana instalacja grawitacyjna. Działa ona bez konieczności wykorzystywania żadnych urządzeń. Użytkowane są tu siły naturalne ‒ przede wszystkim grawitacja, gdyż powietrze cieplejsze ucieka do góry, a chłodniejsze spływa w dół. Drugą siłą, jaką wykorzystuje instalacja wentylacyjna jest ciśnienie ‒ powietrze dąży do wyrównania ciśnień pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami oraz powietrzem na zewnątrz, co powoduje jego ruch. Nawiew następuje tu poprzez okna i nieszczelności, natomiast wywiew - przez kanały wentylacyjne.

Wadą takich systemów instalacyjnych jest fakt, że użytkownik jest uzależniony od pogody. Również nowe, bardzo szczelne okna zaburzają taki system wentylacji, ponieważ nawiew jest wówczas niewystarczający.

Mechaniczne systemy wentylacyjne ‒ lepsza opcja?

Systemy wentylacyjne mechaniczne wywiewne wykorzystują specjalne wentylatory, które wymuszają ruch powietrza poza budynek. Przykładem takiej wentylacji jest okap nad kuchenką gazową, który zasysa gorące powietrze wprost do kanału wentylacji. Takie systemy wentylacji wymagają zapewnienia odpowiedniego nawiewu ‒ poprzez okna. W celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji można zainstalować również sieć specjalnych nawiewników. Wówczas instalacja wentylacyjna nazywana jest nawiewno-wywiewną. Taki system jest niezależny od czynników pogodowych, jednak jego sprawne działanie wymaga dobrego projektu.

Ciekawym i całkiem wydajnym rozwiązaniem są systemy wentylacyjne hybrydowe. Wykorzystują one zarówno system wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej. Polega to na tym, że gdy warunki pogodowe temu sprzyjają, wykorzystywana jest naturalna instalacja wentylacyjna. Jeśli pogoda się zmieni, wentylator uruchamia się automatycznie, zapewniając sprawne odprowadzanie powietrza.