Zawory róznicowe | Kup online

Zawory róznicowe

(4)

Filtry

Zawór różnicowy ‒ kiedy jest potrzebny?

Instalacje grzewcze to skomplikowana aparatura, która składa się z wielu elementów. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie systemu. Armatura regulująca zapobiega także wielu usterkom i nieprzewidywalnym uszkodzeniom. Jednym z takich elementów jest zawór różnicowy. Dzięki niemu instalacja jest chroniona w przypadku nagłego wzrostu temperatur czy ciśnienia.

Zawór różnicowy stosowany jest w układach grzewczych, w których używana jest pompa obiegowa czy cyrkulacyjna. Gdy urządzenie pracuje prawidłowo, zawór różnicowy pozostaje zamknięty. W razie awarii element otwiera się pod wpływem naporu wody, dzięki czemu obieg zmienia się z wymuszonego na grawitacyjny, a woda omija pompę. To zapobiega przegrzaniu kotła i dalszym usterkom z tym związanych.

Zawór różnicowy ‒ budowa

Zawór różnicowy nie jest skomplikowanym elementem. W jego wnętrzu znajduje się specjalna kulka, zazwyczaj wykonana z tworzywa. Pod wpływem odpowiedniej różnicy ciśnień zawór różnicowy samoczynnie się otwiera i przepuszcza wodę.

Żeby sprawdzić, czy zamontowany zawór różnicowy działa prawidłowo, wystarczy na chwilę wyłączyć pompę, wymuszając obieg grawitacyjny. Sprawny zawór powinien przepuszczać wodę, nie dopuszczając do przegrzania pompy. Po ponownym włączeniu pompy można usłyszeć charakterystyczny stuk opadającej kulki. To oznaka, że element działa prawidłowo.

Gdzie zamontować zawór różnicowy?

Standardowo, zawór różnicowy powinien być zamontowany na rurze powrotnej instalacji grzewczej. W niektórych przypadkach pod uwagę bierze się również miejsce zasilania. Niektóre zawory różnicowe umożliwiają montaż zarówno w pionie, jak i w poziomie, co znacznie ułatwia proces instalacji. Jeśli chodzi o kierunek przepływu wody, wyznacza to strzałka wytłoczona na elemencie. Jeżeli zawór montowany jest na powrocie, to pomiędzy pompą a rurą powinny znajdować się zawory odcinające.

Wybierając zawór różnicowy, warto zwrócić na niektóre ważne kwestie. Istotna będzie ilość cykli otwierania i zamykania deklarowana przez producenta. Nie bez znaczenia jest także ciśnienie ‒ należy dobrać je do warunków instalacji. Kwestią drugorzędną jest głośność pracy elementu, to znaczy hałas generowany przez kulkę.