Odmulacze | Sprawdź Wybór Ekspertów i Ceny

Odmulacze

(0)
z0
Sortuj
Popularne

Co to jest odmulacz do wody?

Filtrowanie wody jest kwestią kluczową dla prawidłowego działania instalacji wodnej, jak i grzewczej. Woda przepływająca przez system musi być pozbawiona zanieczyszczeń ‒ i to nie tylko ze względu na osoby korzystające z instalacji. Zanieczyszczenia, jakie mogą pojawić się w systemie są zagrożeniem dla podłączonych do niego urządzeń. Mogą one spowodować uszkodzenie armatury pomiarowej, manometrów i innych ważnych sprzętów. Z tego powodu w instalacjach montowane są różnego rodzaju filtry do wody, które wyłapują szkodliwe zanieczyszczenia. W zależności od rodzaju instalacji mogą to być filtry ze specjalnymi wkładami do wody, filtry siatkowe, filtry mosiężne. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania polecany jest odmulacz.

Odmulacz, znany także jako magnetyzer, to specjalny filtr do wody, który wykorzystuje siłę magnesów. Pozwala on na usunięcie zanieczyszczeń ferromagnetycznych ‒ czyli produktów korozji zawierających cząsteczki żelaza.

Odmulacz ‒ jakie są zalety jego stosowania?

Woda wypływająca z odmulacza jest nie tylko pozbawiona cząsteczek korozji, które mogłyby powodować rdzewienie elementów instalacji. Jest ona również namagnesowana. Dzięki temu kamień z wody osadza się w znacznie mniejszym stopniu w systemie, co przekłada się na znacznie dłuższą żywotność urządzeń. Filtr siatkowy, w jaki odmulacze są zazwyczaj wyposażone, dodatkowo oddzielają pęcherzyki powietrza, co odpowietrza instalację.

Jak prawidłowo zamontować odmulacz w instalacji C.O.?

Odmulacz najlepiej zamontować na powrocie z instalacji, na głównym kolektorze. Elementem obowiązkowym są zawory kulowe po obu stronach odmulacza, aby umożliwić jego czyszczenie. Zaleca się również instalację manometrów, które pozwolą na kontrolę stanu urządzenia ‒ spadek ciśnienia będzie oznaczał, że konieczne jest jego wyczyszczenie.

Uruchomienie urządzenia, jakim jest odmulacz, wiąże się z kilkoma prostymi krokami. Zawór spustowy i odpowietrzający powinny być zamknięte, podobnie jak zawór główny instalacji. Odmulacz należy napełnić przez przewód powrotny ‒ w tym celu trzeba odkręcić nieco najbliższy zawór zlokalizowany za urządzeniem. Powoli można zacząć odkręcać zawór odpowietrzający. W przypadku przecieku konieczne jest przerwanie odkręcania i dokręcenie wszystkich złączek i nakrętek. Jeśli przez odpowietrzacz wydobywa się jednostajny strumień wody, odmulacz jest napełniony wodą i zawór można zakręcić. Ostatnim krokiem jest otwarcie zaworu głównego instalacji.