Wsporniki zbiorników | Kup online

Wsporniki zbiorników

(2)

Filtry

Wsporniki zbiorników ‒ elementy potrzebne do podłączenia naczynia wzbiorczego

Żeby zadbać o bezpieczeństwo instalacji grzewczej, konieczne jest zastosowanie odpowiednich elementów zabezpieczających. W tym celu stosuje się armaturę regulującą taką jak zawory bezpieczeństwa i różnicowe, miarkowniki ciągu, reduktory ciśnienia, odpowietrzniki, a nawet całe grupy bezpieczeństwa. Nieodzownym elementem techniki grzewczej w większości instalacji jest także naczynie przeponowe, które zapobiega niebezpiecznym skokom ciśnienia.

Zabezpieczenie instalacji wodnej systemu grzewczego składa się z kilku elementów. Pierwszym z nich jest wspomniane naczynie wzbiorcze ‒ w przypadku układów otwartych zbiornik wyrównawczy musi być otwarty. Jest on montowany na górze, co umożliwiają wsporniki zbiorników. Naczynie łączy się z poszczególnymi częściami systemu za pomocą rur. Rura wzbiorcza służy do doprowadzania i odprowadzania wody ze zbiornika w celu wyrównania ciśnienia w instalacji. Układ składa się także z rur: przelewowej, odpowietrzającej, zabezpieczającej, cyrkulacyjnej i sygnalizacyjnej.

Jak zamontować naczynie wzbiorcze i gdzie umieścić wsporniki zbiornika?

Montaż naczynia wzbiorczego wiąże się z kilkoma zasadami, których należy przestrzegać, aby instalacja była bezpieczna. Otwarty zbiornik wyrównawczy musi bezwzględnie znajdować się w najwyższym punkcie instalacji, czyli ponad grzejnikami. Jeśli chodzi o instalacje grawitacyjne, oraz systemy z pompami zamontowanymi na rurze zasilającej, naczynie wzbiorcze powinno znajdować się minimum 0,3 m od najwyższego punktu obiegu wody. Jeśli pompę zamontowano na rurze powrotnej, wysokość należy obliczyć według wzoru: 0,7 x wysokość podnoszenia pompy.

W przypadku kotłów o niewielkiej mocy wystarczy zastosowanie rur o średnicy 1’’. Należy pamiętać, że na wylotach rur doprowadzonych do naczynia wzbiorczego nie wolno instalować elementów armatury, która pozwala na częściowe lub całkowite zablokowanie przepływu czynnika. Istotną kwestią jest także pojemność samego zbiornika. Standardowe zalecenia uwzględniają pojemność wynoszącą od 4 do 10% pojemności instalacji.