Korki do prób szczelności | Kup online

Korki do prób szczelności

(2)

Korek do prób szczelności ‒ co to jest?

Żeby instalacja wodna działała poprawnie, musi być ona koniecznie szczelna. Prawidłowe podłączenie wszelkich kształtek, śrubunków i muf jest w tym przypadku kluczowe. Aby mieć absolutną pewność, na etapie budowy nowego budynku konieczne jest przeprowadzenie specjalnych testów nazywanych próbą szczelności. Tylko wtedy można mieć gwarancję, że instalacja jest efektywna i może zostać oddana do użytku. W takim przypadku wykorzystywany jest szereg różnych elementów, w tym między innymi korek do prób szczelności. Produkty tego typu służą do zaślepienia zakończenia systemu przed wpuszczeniem do niego medium. Dzięki temu można sprawnie wykryć wszelkie nieszczelności i naprawić je jeszcze przed podpięciem instalacji do ogólnego obiegu wodnego.

Korek do prób szczelności ‒ jakie elementy są potrzebne, aby wykonać test?

Korki do prób szczelności to nie jedyne elementy, które są konieczne w celu przeprowadzenia testu. Próba szczelności może być wykonywana za pomocą sprężonego ciśnienia lub za pomocą wody. Dlatego należy się zaopatrzyć w pompę wodną lub sprężarkę. Oprócz tego potrzebny jest również manometr o zakresie tarczy, co najmniej połowę większym niż ciśnienie próbne.

Korek do prób szczelności ‒ jak przebiega test szczelności instalacji

Przed rozpoczęciem próby powinno odłączyć się wszystkie elementy armatury zabezpieczającej, które mogłyby zakłócić próbę poprzez uniemożliwienie wzrostu ciśnienia. Miejsca, w których odłączono elementy, należy zaślepić ‒ do tego posłuży właśnie korek do prób szczelności. W tym samym celu można użyć także zaworów odcinających.

W przypadku próby wodnej należy napełnić instalację wodą i odpowietrzyć. Następnie należy zwiększyć ciśnienie. Powinno ono wynosić 1,5-krotna wartość ciśnienia roboczego ‒ i nie powinno wynosić mniej niż 10 bar. Manometr należy obserwować co pół godziny. Jeśli nie wystąpiły żadne przecieki, a ciśnienie spadło o nie więcej niż 0,6 bara, próba zakończyła się sukcesem. Warto mieć na uwadze, że przewody giętkie takie jak rury PE czy PEX powodują naturalny wstępny spadek ciśnienia ze względu na swoją sprężystość, dlatego w początkowej fazie warto odczekać 10 minut i ponownie zwiększyć ciśnienie do próbnego.

Jeśli test wykonywany jest za pomocą sprężonego powietrza, ciśnienie próbne nie może przekraczać 3 bar. W tym przypadku należy być także niezwykle ostrożnym, ponieważ sprężone powietrze może wypchnąć korek do prób szczelności i kogoś zranić. Dlatego należy zadbać o prawidłowy i dokładny montaż elementów, jakimi są korki do prób szczelności.