Instalacje kanalizacyjne | Kup online

Instalacje kanalizacyjne

(291)
Sortuj
Popularne

Instalacja kanalizacyjna ‒ niezbędna w każdym budynku

Instalacja kanalizacyjna to podstawa każdego budynku ‒ dosłownie, ponieważ jej konstrukcję rozpoczyna się jeszcze przed właściwą budową domu. Etapy tworzenia kanalizacji są rozłożone od zaplanowania fundamentów aż do wykończenia poszczególnych pomieszczeń. Gdyby instalacja kanalizacyjna nie istniała, budynek byłby niekompletny ‒ i w zasadzie nienadający się do jakiegokolwiek użytku.

Podstawową funkcją, jaką pełnią instalacje kanalizacyjne jest odprowadzanie ścieków, czyli nieczystości poza obręb posesji. Dzięki temu nieczystości generowane przez urządzenia sanitarne oraz woda zużyta podczas codziennego korzystania mogą swobodnie spływać do przydomowej oczyszczalni, szamba lub kanalizacji ulicznej. Instalacja kanalizacyjna niemal w każdym przypadku jest grawitacyjna, co oznacza, że ścieki spływają bez udziału dodatkowych urządzeń. Istnieją również rozwiązania takie, jak instalacje kanalizacyjne ciśnieniowe (podciśnieniowe lub nadciśnieniowe), które jednak stosuje się rzadko i zazwyczaj w specjalnych sytuacjach (np. w szpitalach).

Instalacja kanalizacyjna ‒ rodzaje

Przydomowa instalacja kanalizacyjna może być podzielona na dwie kategorie: wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzny system obejmuje urządzenia sanitarne i usuwanie ścieków generowanych wewnątrz budynku. Drugi rodzaj ‒ zewnętrzna instalacja kanalizacyjna to, innymi słowy, kanalizacja deszczowa. Ta część systemu odpowiada za odprowadzanie wody opadowej ‒ deszczu czy śniegu. W tym przypadku zastosowanie znajdują systemy rynnowe, kratki ściekowe i odpływy liniowe. Ścieki z obu rodzajów instalacji kanalizacyjnej odprowadzane są do wspólnej sieci kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna ‒ sieć kanalizacyjna, szambo czy oczyszczalnia?

Budowa domu wymaga dokładnego zaplanowania podstawowych instalacji ‒ również instalacji kanalizacyjnej i tego, gdzie ścieki będą odprowadzane. O ile sytuacja jest stosunkowo prosta na terenach skanalizowanych, gdzie wystarczy uzyskać zgodę i podpiąć się do sieci, to część działek nie ma takiego udogodnienia. W sytuacji, gdy gmina nie udostępnia ogólnej kanalizacji, trzeba dokonać wyboru ‒ czy instalacja kanalizacyjna będzie podpięta do zbiornika na ścieki, czyli szamba, czy do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Instalacja kanalizacyjna z szambem wiąże się z regularnym jego opróżnianiem ‒ około co 4 tygodnie. Dobrą wiadomością jest fakt, że na budowę zbiornika nie trzeba uzyskiwać pozwolenia ‒ wystarczy przedstawić plan w urzędzie. Zbiornik na ścieki powinien znajdować się w określonych odległościach od budynku, drogi i chodnika.

Drugą opcją instalacji kanalizacyjnej jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. To wygodne rozwiązanie, które pozwala oczyścić zanieczyszczenia tak, aby mogły być odprowadzone do gleby lub zbiornika wodnego. Warto mieć na uwadze, że takie rozwiązanie nie wszędzie jest możliwe do realizacji, np. na terenach zalewowych czy ze względu na mały rozmiar działki.